Bestemmelser.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Tarifblad.

Tarifblad gældende for regnskabsåret 2020-2021

Vedtægter.

Vedtægter 2014

Persondataforordning .