Bestemmelser.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Tarifblad.

Tarifblad gældende for regnskabsåret 2019-2020

Vedtægter.

Vedtægter 2014

Persondataforordning .