Information om prisændring

Information fra Ulsted Varmeværk a.m.b.a.
Sommeren 2017
Solfattig = – mindre produktion af varme via solceller
Våd og blæsende = – mindre mulighed for køb af halm.

Betydning for dig = Værket skal benytte en del træpiller.
Det vil betyde + 60,00 kr. /MWh fra 1/11 2017.

Vi ændrer prisen pr. 1. november 2017 således at prisen pr. MWh stiger fra 450,00 kr. til 510,00 kr. (incl. moms). Budgettet reguleres således at a´conto raten fra 1. november er lidt højere.