Varmepris

Til Ulsted varmeværks forbrugere,

Som i sikkert har hørt og læst om, stiger varmeprisen meget, mange steder.

Det er især hvor der bruges naturgas til at lave varme med.

Ulsted varmeværk bruger kun biomasse og sol.

Derfor er der ingen aktuelle planer om at varmen stiger i dette regnskabs år i Ulsted.

Altså samme pris på varme i dette regnskabsår, som sidste regnskabsår.

Venlig hilsen

Ulsted Varmeværk

Persondataforordning

Den 25 maj 2018 træder den ny persondataforordning i kraft.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har udarbejdet en politik der overholder de gældende krav.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a. registrerer under normale forhold udelukkende ikke-følsomme oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
I forbindelse med flytteopgørelse kan det være nødvendigt at registrere bankoplysninger. Disse oplysninger vil blive slettet efter afsluttet opgørelse.
Skulle der være spørgsmål til persondataforordning hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. er du velkommen til at kontakte os på:
Telefon: 98 25 43 30 eller e-mail: ulstedvarme@pc.dk

En pdf af overstående kan findes under Tariffer og bestemmelser
Klik her for at gå til Tariffer og bestemmelser

Information om prisændring

Information fra Ulsted Varmeværk a.m.b.a.
Sommeren 2017
Solfattig = – mindre produktion af varme via solceller
Våd og blæsende = – mindre mulighed for køb af halm.

Betydning for dig = Værket skal benytte en del træpiller.
Det vil betyde + 60,00 kr. /MWh fra 1/11 2017.

Vi ændrer prisen pr. 1. november 2017 således at prisen pr. MWh stiger fra 450,00 kr. til 510,00 kr. (incl. moms). Budgettet reguleres således at a´conto raten fra 1. november er lidt højere.