Persondataforordning

Den 25 maj 2018 træder den ny persondataforordning i kraft.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har udarbejdet en politik der overholder de gældende krav.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a. registrerer under normale forhold udelukkende ikke-følsomme oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
I forbindelse med flytteopgørelse kan det være nødvendigt at registrere bankoplysninger. Disse oplysninger vil blive slettet efter afsluttet opgørelse.
Skulle der være spørgsmål til persondataforordning hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. er du velkommen til at kontakte os på:
Telefon: 98 25 43 30 eller e-mail: ulstedvarme@pc.dk

En pdf af overstående kan findes under Tariffer og bestemmelser
Klik her for at gå til Tariffer og bestemmelser

Generalforsamling 2016

Hej alle varmebrugere. Husk generalforsamling afholdes 29-9-2016 kl. 19,00 i varmeværkets mødelokale Teglgårdsvej
Dagsorden i følge vedtægterne. Husk forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være varmeværket i hænde i følge vedtægterne 12 dage før generalforsamlingen.