Manglene betaling for varme

Da der er mange forbrugere der glemmer at betale varme til tiden, ser bestyrelsen sig nødsaget til at tilknytte en advokat, til at tage sig af glemsomme forbrugers betaling for varme. Frem over bliver der udsendt en betalingspåmindelse fra varmeværket, derefter, kommer der rykkerbrev fra advokaten (advokaten tager et gebyr, som skyldneren kommer til at betale) hvis der stadig ikke betales bliver der lukket for varmen. Advokaten sender så sagen til fogedretten og videre til RKI.

Venlig hilsen bestyrelsen

God nyhed Forbrugerafgiften nedsættes

Aalborg kommune har nedsat garantiprovition for kommunegarenteret lån fra 1,5% til 0,5% pr 01-01-2015 det betyder at forbrugerafgiften nedsættes fra 42 kr til 39 kr fra 01-01-2015. Der vil blive udsendt ny aconto opgørelse til nytår

Hilsen Bestyrelsen

Overtagelse af varmeværk

Tirsdag d.1 okt overtog ulsted varmeværk det nye halmværk fra WEISS. forinden havde bestyrelse og personale brugt 1 aften til at gennemgå bygninger og maskiner for fejl og mangler som blev noteret i afleveringsaftalen, fejl og mangler skal være udbedret til 1-11 dog er der noget asfaltarbejde der ikke kan laves før til foråret (beløb tilbageholdes)

Der regnes med indvielse fredag d. 8-11 om eftermidagen. Mere om det senere.