Persondataforordning

Den 25 maj 2018 træder den ny persondataforordning i kraft.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har udarbejdet en politik der overholder de gældende krav.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a. registrerer under normale forhold udelukkende ikke-følsomme oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
I forbindelse med flytteopgørelse kan det være nødvendigt at registrere bankoplysninger. Disse oplysninger vil blive slettet efter afsluttet opgørelse.
Skulle der være spørgsmål til persondataforordning hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. er du velkommen til at kontakte os på:
Telefon: 98 25 43 30 eller e-mail: ulstedvarme@pc.dk

En pdf af overstående kan findes under Tariffer og bestemmelser
Klik her for at gå til Tariffer og bestemmelser

Information om prisændring

Information fra Ulsted Varmeværk a.m.b.a.
Sommeren 2017
Solfattig = – mindre produktion af varme via solceller
Våd og blæsende = – mindre mulighed for køb af halm.

Betydning for dig = Værket skal benytte en del træpiller.
Det vil betyde + 60,00 kr. /MWh fra 1/11 2017.

Vi ændrer prisen pr. 1. november 2017 således at prisen pr. MWh stiger fra 450,00 kr. til 510,00 kr. (incl. moms). Budgettet reguleres således at a´conto raten fra 1. november er lidt højere.

Manglene betaling for varme

Da der er mange forbrugere der glemmer at betale varme til tiden, ser bestyrelsen sig nødsaget til at tilknytte en advokat, til at tage sig af glemsomme forbrugers betaling for varme. Frem over bliver der udsendt en betalingspåmindelse fra varmeværket, derefter, kommer der rykkerbrev fra advokaten (advokaten tager et gebyr, som skyldneren kommer til at betale) hvis der stadig ikke betales bliver der lukket for varmen. Advokaten sender så sagen til fogedretten og videre til RKI.

Venlig hilsen bestyrelsen

God nyhed Forbrugerafgiften nedsættes

Aalborg kommune har nedsat garantiprovition for kommunegarenteret lån fra 1,5% til 0,5% pr 01-01-2015 det betyder at forbrugerafgiften nedsættes fra 42 kr til 39 kr fra 01-01-2015. Der vil blive udsendt ny aconto opgørelse til nytår

Hilsen Bestyrelsen