Overtagelse af varmeværk

Tirsdag d.1 okt overtog ulsted varmeværk det nye halmværk fra WEISS. forinden havde bestyrelse og personale brugt 1 aften til at gennemgå bygninger og maskiner for fejl og mangler som blev noteret i afleveringsaftalen, fejl og mangler skal være udbedret til 1-11 dog er der noget asfaltarbejde der ikke kan laves før til foråret (beløb tilbageholdes)

Der regnes med indvielse fredag d. 8-11 om eftermidagen. Mere om det senere.